Nhận định và gợi ý đáp án đề thi chính thức kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2021

05:21 08/07/2021

Nhận định và Gợi ý đáp án về Đề thi chính thức kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 do Tổ Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện.

I. NHẬN ĐỊNH

Đề thi môn Tiếng Anh năm 2021 bám sát cấu trúc của đề thi tham khảo và theo đúng tinh thần của một đề thi dùng để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông. 

Về nội dung kiến thức: Các câu hỏi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, bám sát các đơn vị kiến thức ở đề thi tham khảo mà Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố hồi 31/3/2021 với các kiến thức - Ngữ pháp quen thuộc như: câu hỏi đuôi, câu bị động, câu so sánh, thì động từ, mệnh đề chỉ lí do, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, modal verbs, câu tường thuật. Duy nhất có 1 câu số 10 (mã 424) rút gọn mệnh đề dùng phân từ hoàn thành nằm trong chương trình lớp 11 và là một câu kiểm tra kiến thức mở rộng, không nằm trong chương trình trong SGK về trật tự của tính từ

Về độ khó của đề thi:

Có khoảng 80% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và phần còn lại là các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Đề thi không xuất hiện câu hỏi cực khó và đánh đố, các câu đòi hỏi thí sinh phải tư duy, suy luận vẫn tập trung vào phần từ vựng và đọc hiểu như câu 36,41,42 (mã 424). 

Phần lớn các các câu hỏi kiến thức, từ vựng rất quen thuộc với thí sinh trong quá trình học và ôn tập lớp 12. Các dạng bài như câu giao tiếp rất gần gũi với đời sống - đáp lại lời khen và lời xin lỗi; Dạng bài tìm câu đồng nghĩa, nối câu không xuất hiện các kiến thức mới, vẫn là các câu hỏi liên quan đến biến đổi thì, modal verb, câu gián tiếp, câu ước và đảo ngữ.

Ma trận Đề thi chính thức môn Tiếng Anh kì thi TNTHPT năm 2021 như sau:

Chuyên đề

Đơn vị kiến thức

Cấp độ nhận thức

Nhận biết – Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Phát âm

Cách phát âm đuôi “ed”

1Cách phát âm nguyên âm “a”

1
Trọng âm

Trọng âm với từ 2 âm tiết

1Trọng âm với từ 3 âm tiết

1
Ngữ pháp 

Câu hỏi đuôi

1Câu bị động

1Giới từ

1Câu so sánh

1Trật tự tính từ

1Thì động từ

2Liên từ

1Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

1Rút gọn mệnh đề 

1Loại từ

1Đại từ

1

Từ vựng

Phrasal verb

1Idiom1

Collocation

1Word choice

1

1


Tìm từ đồng nghĩa

2Tìm từ trái nghĩa

1


1

Tìm lỗi sai: Word choice1

Câu giao tiếp

Đáp lại lời xin lỗi

1Đáp lại một lời khen

1Kỹ năng đọc điền từ

Đại từ quan hệ

1Word choice

2Liên từ


1


Lượng từ

1

Kỹ năng đọc hiểu

Hỏi tiêu đề


1

1

Từ gần nghĩa

3Hỏi thông tin chi tiết

2

1


Hỏi về đại từ thay thế

2Suy luận2

Kỹ năng viết

Tìm câu đồng nghĩa

3Nối câu

2TỔNG

80%

8%

12%


II. GỢI Ý ĐÁP ÁN


loadding
UP