Điểm chuẩn tất cả các trường xét tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp THPT 2021

04:28 15/09/2021

Sau khi tiến hành lọc ảo, các trường đại học sẽ tiến hành công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Dưới đây là danh sách các trường đã công bố điểm (cập nhật gần nhất ngày 15/9/2021):

Đang cập nhật…

STT
Tên trường
Điểm chuẩn
Link điểm chuẩn
1
Đại học Nông Lâm Bắc Giang
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-nong-lam-bac-giang
2
Đại học Đông Á
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dong-a
3
Đại học Đông Đô
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dong-do
4
Đại học Nha Trang
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-nha-trang
5
Phan Châu Trinh
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-phan-chau-trinh
6
Đại học Phú Xuân
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dan-lap-phu-xuan/
7
Đại học Công nghiệp Việt – Hung
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-viet-hung/
8
Đại học Thành Đô
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thanh-do/
9
Đại học Thành Đông
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thanh-dong
10
Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-canh-sat-nhan-dan
11
Học viện An ninh Nhân dân
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-an-ninh-nhan-dan
12
ĐH Công nghệ TP.HCM
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-tphcm/
13
Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-tphcm
14
Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM)
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dai-hoc-quoc-gia-tphcm/
15
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-thuc-pham-tp-hcm/
16
Đại học Ngoại thương (phía Bắc)
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-phia-bac
17
Đại học Ngoại thương ( phía nam)
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-thuong-phia-nam/
18
Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ba-ria-vung-tau/
19
ĐH Sư phạm Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ha-noi
20
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan
21
Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-y-te-hai-duong
22
Học viện Ngân hàng
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-ngan-hang
23
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-tphcm/
25
Đại học Sư phạm Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ha-noi
26
Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-thai-nguyen
27
Đại học Thương Mại
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-thuong-mai/
28
Đại học Y Dược – Đại học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-hue
29
Học viện Ngoại giao
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-ngoai-giao
30
Đại học Luật TP HCM
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-luat-tphcm/
31
Đại học Luật – Đại Học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-luat-dai-hoc-hue
32
Đại học Bách Khoa Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi
33
Đại học ĐH Khoa học Tự nhiên
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
34
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach
35
Đại học Xây dựng
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-xay-dung-ha-noi
36
Đại học Ngân hàng TPHCM
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngan-hang-tphcm
37
Đại học Dược Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-duoc-ha-noi
38
Đại học Sư Phạm Hà Nội 2
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ha-noi-2/
39
Đại học Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-con%20g-nghe-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
40
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
41
Đại học Y dược – ĐH Quốc Gia HN
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
42
ĐH Giáo dục – ĐH Quốc Gia HN
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-giao-duc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
43
ĐH VIệt Nhật – ĐH Quốc Gia HN
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-viet-nhat-dh-quoc-gia-ha-noi
44
Khoa luật – ĐH Quốc gia Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-luat-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
45
Đại học Kinh tế TP HCM
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-tphcm/
46
ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
47
Đại Y Dược Hải Phòng
TN THPT

48
Khoa quản trị kinh doanh – ĐH Quốc gia Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-quan-tri-kinh-doanh-dh-quoc-gia-ha-noi
49
Khoa quốc tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-quoc-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
50
Khoa các khoa học liên ngành – ĐH Quốc gia Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-cac-khoa-hoc-lien-nganh-dh-quoc-gia-ha-noi/
51
Viện Đại Học Mở Hà Nội

https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/vien-dai-hoc-mo-ha-noi/
52
ĐH Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi/
53
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi
54
Đại Học Kỹ Thuật – Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam)
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-hau-can-cong-an-nhan-dan-phia-nam
55
Đại Học Kỹ Thuật – Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc)
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ky-thuat-hau-can-cong-an-nhan-dan-phia-bac
56
Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan
57
Đại Học An Ninh Nhân Dân
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-an-ninh-nhan-dan/
58
Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Nam)
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-phong-chay-chua-chay-phia-nam/
59
Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-canh-sat-nhan-dan/
60
Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (phía Bắc)
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-phong-chay-chua-chay-phia-bac/
61
Đại học Hoa Sen

https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-hoa-sen/
62
Đại học Bách khoa TP HCM
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-quoc-gia-tphcm
63
Học viện quốc tế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-quoc-te/
64
Học viện Tài chính
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-tai-chinh
65
Đại Học An Giang
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-an-giang/
66
Học Viện Hàng Không Việt Nam

https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-hang-khong-viet-nam/
67
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue
68
Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-nghe-thuat-dai-hoc-hue/
69
Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-luat-dai-hoc-quoc-gia-tphcm
70
Đại Học Nội Vụ
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-noi-vu/
71
Đại học Luật-Đại học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-luat-dai-hoc-hue/
72
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
73
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-hue/
74
Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-hue/
75
Đại học Tài chính – Marketing
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-tai-chinh-marketing
76
Đại học Sư Phạm TPHCM
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-tphcm
77
Đại học Luật Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-luat-ha-noi
78
ĐH Công nghiệp Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi
79
Đại học Công Đoàn
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-doan
80
Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-giao-duc-the-chat-dai-hoc-hue/
81
Đại Học Văn Hóa Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-van-hoa-ha-noi
82
Học viện Quân Y
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-quan-y-he-quan-su
83
Khoa y được ĐH Đà Nẵng
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-y-duoc-dai-hoc-da-nang
84
ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang
85
Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-da-nang/
86
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – Đh Đà nẵng
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/vien-nghien-cuu-va-dao-tao-viet-anh-dai-hoc-da-nang
87
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KonTum
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/phan-hieu-dai-hoc-da-nang-tai-kon-tum
88
ĐH CNTT và TT Việt Hàn
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-viet-han-dai-hoc-da-nang/
89
Đại học Kinh tế – Đại học Đà nẵng
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-da-nang
90
ĐH Sư phạm kỹ thuật – ĐH ĐN
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-ky-thuat-dai-hoc-da-nang/
91
Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/phan-hieu-dai-hoc-hue-tai-quang-tri
92
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-ky-thuat-va-cong-nghe-dai-hoc-hue/
93
Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-hue/
94
Đại Học Y Dược – Đại Học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-hue/
95
Khoa Du Lịch – Đại Học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-du-lich-dai-hoc-hue/
96
Khoa Quốc tế – Đại học Huế
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/khoa-quoc-te-dai-hoc-hue/
97
Đại học Y Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-ha-noi
98
Đại học SP – ĐH ĐN
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-da-nang
99
Đại Học Hà Nội
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-ha-noi/
100
Đại Học Y Dược TPHCM
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-tphcm
101
Đại Học Điện Lực
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dien-luc
102
Đại Học Mỏ Địa Chất
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-mo-dia-chat
103
Đại Học Y Dược Thái Bình
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-y-duoc-thai-binh/
104
Đại Học Dân Lập Văn Lang

https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-dan-lap-van-lang/
105
Đại Học Mở TPHCM
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-mo-tphcm
106
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen
107
Đại Học Hồng Đức
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-hong-duc/
108
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai/
109
Đại Học Gia Định
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-gia-dinh
110
Đại Học Vinh
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/dai-hoc-vinh/
111
Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ Quân sự
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-ki-thuat-quan-su-he-quan-su/
112
Học Viện Hậu Cần – Hệ Quân sự
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-hau-can-he-quan-su
113
Học Viện Hải Quân
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/hoc-vien-hai-quan
114
Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 – Đại học Trần Quốc Tuấn
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-luc-quan-1-dai-hoc-tran-quoc-tuan
115
Trường Sĩ Quan Pháo Binh
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-phao-binh
116
Trường Sĩ Quan Công Binh – Hệ Quân sự – Đại học Ngô Quyền
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-cong-binh-he-quan-su-dai-hoc-ngo-quyen
117
Trường Sĩ Quan Thông Tin – Hệ Quân sự – Đại Học Thông Tin Liên Lạc
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-thong-tin-he-dan-su-dai-hoc-thong-tin-lien-lac
118
Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-tang-thiet-giap
119
Trường Sĩ Quan Phòng Hóa
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-phong-hoa
120
Trường Sĩ Quan Không Quân – Hệ Đại học
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-khong-quan-he-dai-hoc
121
Trường Sĩ Quan Đặc Công
TN THPT
https://thituyensinh.ican.vn/diem-truong/truong-si-quan-dac-cong


Theo https://thituyensinh.ican.vn/

loadding
UP